Städarkitekten - Kunskap Kompetens Kvalitet Entré v.4 Våra tjänster Om Städarkitekten Kontakta oss

Entré V.4

Gör följande för att etablera en förbindelse:

  1. Kontakta oss via telefon.
  2. Klicka på nedanstående länk för att starta programmet som ger möjlighet till fjärrstyrning av din PC. (Välj "Kör program" och acceptera att programmet startas.)
  3. Lämna angivet ID till support så att anslutning kan ske till din dators skrivbord.
  4. När fjärrstyrning ej längre önskas avbryter supporten förbindelsen och du kan stänga fjärrstyrningsprogrammet.

När programmet körs kan du få en fråga om du tillåter att programmet skapar en förbindelse och skickar skärmbilden vidare till supporten. Acceptera detta.

I nedersta högra hörnet på din skärmbild finns nu en symbol som visar att fjärrstyrning pågår.

Din supportsession körs genom en SSH tunnel med hög säkerhet och 128 bit AES-kryptering. Efter avslutad förbindelse tas alla aktiverade "komponenter" av fjärrstyrningsprogrammet bort från din PC. 

Nätverk för användare av RengöringsSystemet
Kontaktlista

Användarvägledning RengöringsSystemet med pedagogiska bilder
"Kom igång med RengöringsSystemet"
(pdf-fil 3,6 Mb)

Användarvägledning IDEX med pedagogiska bilder
"Kom igång med IDEX"
(pdf-fil 930 kb)


© Städarkitekten