Städarkitekten - Kunskap Kompetens Kvalitet Entré v.4 Våra tjänster Om Städarkitekten Kontakta oss
Våra tjänster

INSTA 800

 

Med lång erfarenhet av både praktisk och teoretisk tillämpning av standarden är vi din resurs i kvalitetsarbetet.


Några exempel från vårt utbud är: Utbildning av leverantörer och slutkunder, uppföljning/kontroll av städkvaliteten samt medverkan vid upphandlingar där vi bl.a. upprättar förfrågningsunderlag med INSTA 800 som kvalitetsuppföljningsinstrument.

Vår städstandard för fastställande och bedömning av städkvalitet (i Sverige SS 627801) har funnits sedan år 2000 och fått ett starkt fäste i branschen.

INSTA 800INSTA 800 beskriver det resultat som ska uppnås efter utförd städning oberoende av vilka städsystem, städmetoder och frekvenser som används eller vem som utför städningen. INSTA 800 kan användas i alla typer av verksamheter, t ex kontor, skolor, sjukhus, båtar, flygplan, tåg etc.

INSTA 800, revision 2 antogs i november 2010 och publicerades på engelska i december samma år. Revision 2 innehåller en del förbättringar och kompletteringar som sammantaget gör standarden till ett bättre verktyg och enklare att använda i praktiken, t ex:

 • En mer flexibel statistikmetod
  • Enkelt stickprov
  • Dubbelt stickprov vilket rejält reducerar antalet lokaler som kontrolleras
  • Kvalitetsprofiler med samma AQL-värde kan slås samman i ett stickprov
 • Krav på kunskapsnivåer för både leverantör och köpare
 • Möjlighet att certifiera personal och företag
 • Tydligare användning av tilläggskrav
 • Hygienstandarden (DS 2451-10) ger vårdsektorn ett utmärkt verktyg att kontrollera städresultat.

RengöringsSystemets kvalitetskontrollmodul innehåller alla funktioner för kontroll enligt INSTA 800 och Hygienstandarden.

Vi på Städarkitekten kan därför som enda leverantör ge programanvändare möjlighet att systemmässigt följa standarden fullt ut med alla de nya möjligheter som finns för att professionellt, snabbt och säkert slumpa ut lokaler för kontroll och kunna återrapportera resultatet till kund inom en timma.

< Tillbaka

 Vi har personcertifierade konsulter i INSTA 800:2011

Gun Finn & Peder Petersson är personcertifierade av DS Certificering A/S enligt kunskapskravnivå 4, INSTA 800:2011.

Eksamensbevis INSTA 800

 

App för INSTA 800

Nu finns vår app för avtalsuppföljning både för Smartphones och Tablets (Android och iOS). Med appen ges möjlighet att göra följande:

 • Kvalitetsmätningar
 • INSTA800
 • Hygienkontroll enligt DS 2451-10
 • Egna mätvärden,
  t ex:
  ·         Tilläggskrav
  ·         Övriga tjänster
  ·         APS-mätningars resultat
 • Fotodokumentation
 • Justering av lokalegenskaper (t ex rumstyp, golvmaterial, kvalitetsprofil m fl)
 • Egna noteringar och kommentarer


App för INSTA 800

Appen kan du ladda
ner utan kostnad på Androidzoom!

Och här kan du ladda ner appen på App Store!


© Städarkitekten